Mostra de Punts de Llibre Originals

Cartell de la Mostra de Punts de Llibre Originals, obra de Pilar Mena


Entrada a la Fundació Ave Maria a Sitges


Alguns dels punts que es poden veure a la mostra


Amb els seus treballs els artistes col.laboran amb la Fundació Ave Maria


Capella de les Arts - Fundació Ave Maria

Des.de el 17 d'abril es poden veure els punts de llibre que diferents artistes han creat per aquesta ocasió, col.laboran d'aquesta manera amb la fundació.
La Fundació Ave Maria treballa des.de 1987 per augmentar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel.lectual i la de les seves famílies.

"Artenfang" :http://humano.ya.com/artenfang

No hay comentarios: