Nartdal, Fira d'Art Solidari
Del 5 de desembre al 3 de gener del 2010
Mercat Vell de Sitges
Entrada a la Fira Nartdal - Entrance to the Fira Nartdal

Estand en la fira - The stand - L'estand
...las esculturas - ... the sculptures - ... les escultures
Retrato en relieve (Serie Sleepers) - Relief portrait, The Sleeper - Retrat en relleu (Sèrie Sleepers)

No hay comentarios: